ខួប ១០ ឆ្នាំ នៃការបង្កើត សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ

នៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ជាខួប ១០ ឆ្នាំ នៃការបង្កើត សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ក្នុងការផ្សព្វ ផ្សាយនូវដំណឹងផ្សេងទាក់ទងនឹងដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ នៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៧ កាលពី ១០ ឆ្នាំ មុន សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ បានបង្កើតឡើង នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយផ្សព្វផ្សាយប្រចាំសប្ដាហ៍ តាមប្រព័ន្ធអិនធើណិត និងក្រោយមក នៅឆ្នាំ ២០១០ បានបោះពុម្ពជាកាសែត នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

10 Year tpk

នៅក្នុងឱកាសខួប ១០ ឆ្នាំ នៃការបង្កើត សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ទូរទស្សន៍ ព្រៃនគរ Online បានសម្ភាស ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) ជានិពន្ធនាយក នៃ សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ អំពី ប្រវត្តិ នៃការបង្កើត សារព័ត៌មាន ព្រៃនគរ ដូចតទៅ៖

 

ចុចលើ Link ខាងក្រោម ដើម្បី ទស្សនា នៅលើ Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=RSVC6pE0GDM

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: