ទីក្រុង និង​រដ្ឋ​ជាង ៥០ នៅ​អាមេរិក បាន​ប្ដូរ​ឈ្មោះ​ថ្ងៃ…

ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន ​យ៉ាងហោចណាស់​មាន​ទីក្រុង​ចំនួន ៤ បាន​ចូលរួម​ធ្វើការ​តស៊ូ​មតិ​ជាមួយ នឹង​ទីក្រុង និង​រដ្ឋ​នានា…

ព្រះវិហារក្នុងវត្តមួយនៅថៃ តំាងព្រះឆាយាលក្ខណ៍ ឧកញ៉ា សឺង…

នៅ​ក្នុង​ឱកាស​កាន់បិណ្ឌ​ និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ១០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នា ​វត្ត​សិរិ​ន​ថន​ទេព​រតនា​រាម…

សេចក្ដីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ…

ដោយយល់ឃើញថា ការទទួលស្គាល់សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរជាប់ពីកំណើត និង សិទ្ធិស្មើភាព និង សិទ្ធិមិនអាចលក់ដូរ ផ្ទេរ ឬ ដកហូតបានរបស់…