ព្យុះលេខ ១០ បង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់ភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាម

ព្យុះលេខ ១០ នៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រខេត្តហាតិញ និង ខេត្តហ្វាងបិញ ប្រមាណ ១២០ គីឡូម៉ែត្រ បណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធំ និងទឹកជំនន់នៅតាមខេត្តជាច្រើន ក្នុងភាគកណ្ដាល នៃប្រទេសវៀតណាម ។

ផែនទីបង្ហាញពីតំបន់ដែលត្រូវរងព្យុះលេខ ១០ ។ រូបថត៖ ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមរដ្ឋវៀតណាម
ផែនទីបង្ហាញពីតំបន់ដែលត្រូវរងព្យុះលេខ ១០ ។ រូបថត៖ ស្ថានីយ៍ឧតុនិយមរដ្ឋវៀតណាម

យោងតាមស្ថានីយ៍ឧតុនិយមរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាម បានជូនដំណឹងនៅវេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ថា ព្យុះលេខ ១០ នេះ  កម្លាំងខ្យល់ខ្ពស់បំផុតដែលមានល្បឿន ពី ១១៥ ដល់ ១៥០ ក្នុងមួយម៉ោង បណ្ដាលដើមឈើរលំ រំបូលផ្ទះរបើក ទឹកជន់ចូលផ្ទះ  មនុស្សស្លាប់ និងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើន  ។

ខាងក្រោមជារូបថតទិដ្ឋភាពព្យុះ លេខ ១០ (វេលា ៩:៣០ នាទី ព្រឹក ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧) នៅភាគកណ្ដាល នៃប្រទេសវៀតណាម៖  

Facebook Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: